IT-Sikkerhed

Over de sidste år er lovgivningen om IT-Sikkerhed opdateret, der er større krav fra markedet og trusselsbilledet er mere omfattende end for blot få år siden.

Sikkerhedspolitikker skal være på plads, systemer skal være opdaterede og applikationer skal være robuste.

  • GDPR
  • DPIA
  • SIEM (log management)
  • Revisorerklæringer
  • Risikovurderinger
  • Penetrationstest (Pen-test)

Der findes specialister inden for de forskellige discipliner, og MEDIA:UNA tilbyder at stå i krydsfeltet af de forskellige leverancer.